Jezeli chodzi o pomniki…

Jezeli chodzi o pomniki smolenskie dziela proboszcza z Kalkowa nic nie przegoni. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#smolensk #bekazpisu #patologiazewsi #rozrywka #rakcontent